24 timmars regeln

Dokument som behövdes 2018-10-29

 

Jag fick ordna med 8 documents + 2 stamps a 10 bath, köpes vid immigration. Jag hyr ett hus och min landlord har 2 hus att hyra ut.

Tänk även på att nya underskrifter av Landlord görs med blå penna så det syns att det inte är kopierat.

 

From Landlord

1. TM 30
2. Power of Attorney… 2 frimärken a 10 bath köpes vid immigration skall sättas på
Egna kopior
3. Passkopia undertecknat av mig i original
4. Visakopia undertecknat av mig i original
5. TM6 Departure Card undertecknat av mig i original
6. Hyreskontrakt  undertecknat av mig på alla sidor + Landlord i original på sista sidan
7. Landlord id undertecknat original av Landlord
8. Husboken undertecknat original av Landlord
Så min Landlord fick fylla i 2 dokument samt signera 3 av mina kopior med blå penna.
Tjänstemannen drar ut senaste 24 timmars papperet från passet och häftar ihop hela bunten med ett nytt dokument där nederdelen rives av och häftas in i slutet av passet.