Information från Ambassaden.

Kopierat grunderna från Ambassadens hemsida :

Intyg och legaliseringar

Ambassaden och konsulaten kan vara behjälplig med att utfärda olika typer av intyg och legaliseringar.

Under rådande situation om Covid-19, föredrar ambassaden och konsulaten att intyg främst beställs via e-post och brev.

OBS! Följande tjänster krävs personligt besök: levnadsintyg, upphämtning av körkort, hindersprövning samt legaliseringar.

Här beskrivs hur det går till att begära intyg LÄNK

För att kunna besöka ambassaden i Bangkok måste du boka tid online här: Boka tid på ambassaden i Bangkok. Bokningar görs endast via webbplatsen.

För att boka tid på konsulat, se kontaktuppgifter.

__________________________

Här kommer mera tips och förklaringar.

Tänk på att ditt pass ska vara giltigt 18 månader när du söker extension.

Förnyelse av pass vuxen svensk

Pass och ID-kortsavgiften är motsvarande 1600 SEK. Om passet ska skickas till konsulatet i Phuket, tillkommer även en portoavgift (285 THB ) som betalas i samband med ansökan (29/9 totalt 6.045 bath) samt motsvarande 200 SEK på konsulatet.

 

1. Boka tid på ambassadens hemsida. Se länk ovan.

2. Medtag pass och ifylld blankett “Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap”. Se exempel nedan.

3. Kom i god tid till ditt bokade besök. Besöksbricka i receptionen. Hiss 20:e våningen. Avprickning vid hissutgången.

4. Vid besöket kan du betala med kort eller så får du ett inbetalningskort och då får du gå ner till UOB-bank i Two Pacific Place. Sedan gå tillbaka med kvittot.

5. Sedan är det klart

Blanketten “Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap” skall fyllas i. Det är 3 huvuddelar. Personuppgifter, Adress i bosättningslandet och personuppgifter föräldrar. Bosättningslandet är ju där man är folkbokförd. Är man utskriven är det adressen i Thailand. Här är ett exempel.