Publicerade Annonser

Här visas de annonser som medlemmar skickat in. Här kan du skicka in annons eller maila till skppse@gmail.com

IPTV

Dags för IPTV box??

Roger Fendell i föreningen säljer dessa Tvip 410 s box för 2.500 bath.

Kontakta Roger för mer info

mail : rogerigoteborg@hotmail.com

Telefon 087 277 6431

Rullstol finns att köpa eller hyra 7/3 2022

 

BILDER