Frågor kring dödsfall i Thailand

Vid vårt medlemsmöte 27/2 behandlades följande :

Fråga: Vem kontaktas och vad sker om ett dödsfall sker i hemmet eller annan plats och inte på ett
sjukhus?
Svar: Ambassaden kontaktas alltid, om man avlider i hemmet är det först polisen och därefter sjukhuset
som man blir förd till, avlider man i hemmet blir det normalt alltid en obduktion.

_______________

Fråga: Vem kan jag kontakta för att få hjälp, i Sverige har jag begravningsbyrån?
Svar: Man kontaktar ambassaden för hjälp med alla handlingar och de har kontakt med begravningsbyrå.

____________________

Fråga: Om min Thailändska fru dör, hur länge gäller mitt visum som är baserat på mitt giftermål?
Svar: Om frun avlider så behåller man sin visering till nästa förlängning.

____________________

Fråga: I Sverige undersöker begravningsbyrån med banker och försäkringsbolag vad som finns för
tecknade försäkringar, sköter ambassaden detta?
Svar: Ambassaden tar reda på och kontaktar försäkringsbolag och banker

____________________

Fråga: Hur ser tidsschemat ut från det att dödsfallet sker? Om anhöriga från Sverige vill komma, vilken tid
har de på sig?
Svar: Det finns olika tidsaspekter, om man är försäkrad tar det 8-10 arbetsdagar om man är oförsäkrad söker
ambassaden/UD närmaste anhöriga som får deponera medel för begravning. Ambassaden har genomfört en
EU-upphandling så kontrakterad begravningsbyrå finns, viket ger ett väsentligt bättre pris och prestanda. Om
anhöriga vill komma avgörs tiden av när de har möjlighet (en del sjukhus tar betalt per dygn för kylrum).

________________

Fråga: Vad innebär begravning i Thailand eller är det bara en kremering? Måste munkar vara med?
Svar: Thailändsk begravning är kremering och med munkar, normalt ber munkar för en i templet mellan 3-7
dagar, sista dagen kremeras man, detta sker med alla närvarande, dvs man ser när kistan åker in i ugnen
(således inte som hemma). Svenska kyrkan kan ställa upp med cermonier.