Hjälp vid dödsfall

 

Skandinaver på Phuket har tagit fram en pärm för hjälp att ordna upp sina dokument så att det kan bli lättare för efterlevande att klara de praktiska sakerna vid ett dödsfall.

Detta är ett förslag på vad som behöver dokumenteras men vi tror att det mesta är med. Tanken med detta är också att när vi får information om saker så kommer vi att skicka ut uppdateringar så att alla får aktuell information.

Vi riktar oss mot de svenskar som har en relation med en thai och har därför översatt en del till thai. Pärmen fungerar dock för alla om man vill ha ordning på sina papper.

Juridiken kring arv etc har vi inte dokumenterat utan det är mycket från fall till fall.

Vi kommer att komplettera med mer kontaktlistor bl a till advokater.

Priset för medlemmar har vi satt till 100 bath. Icke medlemmar kan få köpa för 400 bath. Porto för att skicka ca 105 bath.

Nedan är de första sidorna.