Information delad av Sven Arne Hedell

De som saknar Bank-ID kan få års-sammanställning av pensioner skickade till sin utländska adress. Svenska ambassaden Thailand godkänner numera enbart Skatteverkets sammanställning eller deklarationen som underlag till att utfärda Inkomstintyg. Behövs vid den årliga förlängningen av uppehållstillstånd.
Här är svaret på min fråga till Skatteverket:
“Hej,
Skatteverket kan skicka ut individuppgifter som visar vilka utbetalare av ersättning samt bruttoersättning och skatt. Underlaget skickas per post till den den registrerade adress som personen har. Om det är en utländsk adress så skickas underlaget dit. Hanteringen av detta görs när du återkommer om du vill göra en beställning på detta. Bifoga i så fall ditt personnummer/samordningsnummer, samt vilka år du vill ha detta för.
Med vänliga hälsningar”