SAMS presenterades vid mötet 27/3

Vid senaste mötet med SAMS så kom detta förslag upp från Eric Dohlon försäkringsmäklare.
Vad vi kan göra är att försöka skapa namnlistor för att få så många namn som möjligt som kan vara intresserade.
namn, ålder och nationalitet är vad som behövs.  Skicka mail till Rolf Olofsson eller anmäl själv via länk i den nya uppdateringen.

1. Vi planerar att starta THE LARGEST HEALTH INSURANCE GROUP FOR FOREIGNERS IN THAILAND.
2. Alla är välkomna att deltaga.
3. Ju fler som deltar ju bättre kommer försäkringen att bli ( billigare avgift och högre täckning för samma pris).
4. Avgiften justeras varje år beroende på föregående års kostnader.
5. I framtiden planerar vi att samverka med Thai Immigration Bureau att erbjuda denna försäkring vid alla immigrations kontor i Thailand.

Detaljer på vad den föreslagna försäkringen skall täcka och gälla.

1. Täcker endast vid inläggning på sjukhus.
2. Försäkringen täcker endast behandling vid Guvernement sjukhus, ej privata sjukhus.
3. Två nivåer på täckning erbjuds. Bas 500.000 Baht täckning och en andra nivå med ytterligare 500.000 Baht.
4. Den första nivån är jämförbar med BUPA Emerald Health Insurance plan.
5. Den andra nivån täcker för ytterligare 500.000 Baht kostnader utöver basnivån. 80% av den verkliga kostnaden täcks.
6. Alla åldrar är accepterade för gruppmedlemskap.
7. Avgiften kan betalas månadsvis, första betalning måste göras 3 månader i förväg.
8. Ingen avstängning på grund av ålder, fortsatt livslångt medlemskap så länge avgiften betalas i tid.
9. Full täckning för olycksfall och sjukdom.
10. Ingen vänteperiod för att täckningen skall träda i kraft.
11. Ingen sjukdom undantagen, täcker för alla existerande sjukdomstillstånd.
12. Standard undantag. (på engelska):Standard exclusions will include, but not be limited to; Accidents involving drugs and alcohol. Suicide. Drug    abuse. Cosmetic treatment. Sexually transmitted disease. AIDs HIV. Dangerous sports. Congenital abnormalities/Birth defects. Mental illness. Criminal acts, Illegal activities.

Information 3/8 2018

Mail med inormationsbrev har skickats ut. Ladda ner här

 På kommande medlemsmöten kommer vi säkert att analysera mera kring villkoren. Det som framgår nu är väl att de önskar att medelåldern skall vara så låg som möjligt vid uppstarten för att senare komplettera med äldre. Det känns som om focus nu är åldern.

Information  14/5

Länk till infosida

Ny uppdatering 29/3

Förslag till ny Prisvärd Thailändsk sjukvårdsförsäkring
2018-03-29 07:21:53

 

 SAMS (Samorganisationen för Svenskföreningar i Thailand) arbetar tillsammans med Bangkok Insurance Brokers Co. Ltd (BIB) för att initiera Den Största Gruppsjukvårdsförsäkringen För Utlänningar i Thailand. En prisvärd försäkring för alla oavsett ålder med täckning för både olyckfall och sjukdom. Ingen sjukdom är undantagen, täcker den försäkrades alla existerande sjukdomstillstånd. Premien uppskattas att bli från drygt 2.000 baht/månad

Huvudpunkterna av förslaget finns i dokumentet (OBS Fyll inte i namnet i länken, det görs via nästa länk)

Proposal of new Thai health insurance, svenska.pdf.

Om du är intresserad av denna försäkring och med stor sannolikhet vill teckna försäkringen om den finns tillgänglig, registrera då ditt namn på följande Web-adress.

http://www.insurance-in-thailand.com/affordable-health-insurance-for-anyone-in-thailand/

Eventuella frågor kan skickas till kjell.nystrom@gmail.com .

Var vänlig och informera alla dina vänner, Facebook/Forum-vänner och grupper.

Information i The Phuket News.

Informationsmail 3/8 2018